ISAE 3402-certificering verlengd voor VHD na succesvolle audit

Al sinds 2014 is VHD ISAE 3402 type II gecertificeerd. Wij zijn er trots op dat deze certificering verlengd wordt na een succesvolle audit in mei. Met deze mijlpaal tonen wij aan dat wij als alarmcentrale de kwaliteit bieden die wij zeggen te bieden  en op beheersbare wijze hulpverlenen.

Gegarandeerd een betrouwbare alarmcentrale

De ISAE 3402-certificering is een randvoorwaarde voor VHD om als alarmcentrale te kunnen functioneren. Een onafhankelijk auditeur beoordeelt ieder jaar met een grondige audit of de certificering verlengd wordt. Tijdens de audit verzamelt de auditeur bewijsmateriaal en controleert deze de effectiviteit van de beheersmaatregelen.

Effectief werken

ISAE 3402 is een internationale standaard die richtlijnen biedt voor interne beheersing en controles bij dienstverleners. Organisaties wensen inzicht en controle te hebben op uitbestede zaken. Een ISAE 3402-certificering biedt garantie.

Met ISAE 3402 type I toont VHD aan dat zij de nodige beheersmaatregelen heeft genomen voor haar administratieve processen: de interne beheersingssysteem en beheersmaatregelen worden getoetst op opzet en bestaan. Met ISAE 3402 type II wordt aangetoond dat deze maatregelen ook daadwerkelijk effectief werken over een periode van minimaal zes maanden.

De cirkel rond

Een van de belangrijkste aspecten van VHD’s dienstverlening is de focus op klantgerichtheid en het leveren van hoogwaardige oplossingen. VHD streeft ernaar altijd de beste oplossingen te zoeken voor hulpvragen, met aandacht voor kosteneffici├źntie en de afgesproken dekking. Van het eerste contact tot en met de rapportage en facturatie handelt VHD met zorgvuldigheid en streeft zij naar uitmuntendheid in haar dienstverlening.

Consistente kwaliteitsbewaking

De jaarlijkse audit en het behoud van de ISAE 3402-certificering dienen als een voortdurende stimulans voor VHD om te streven naar verbetering en om de kwaliteit van hun dienstverlening te behouden en verder te versterken. Klanten kunnen rekenen op VHD, wetende dat de kwaliteit van de hulpverlening consequent wordt bewaakt.

Corporate Governance Foundation uitknipsel. VHD is geregistreerd.
In de foto houdt een poppetje een certificering omhoog. ISAE 3402-certificering verlengd voor VHD: al 9 jaar!

Bekijk ook

Onze laatste berichten

In de afbeelding staan de logo's van VHD en Quadrance.
Actueel

Quadrance en VHD starten intensieve samenwerking

Vol enthousiasme kondigen we aan dat Quadrance en VHD de handen ineen slaan! VHD is aandeelhouder geworden van Quadrance. Deze samenwerking biedt ons nieuwe kansen en stelt ons in staat om onze klanten nog beter te ondersteunen met onze gecombineerde expertise.

Lees verder