ISO27001 voor vijfde jaar opnieuw behouden

VHD heeft voor het vijfde jaar op rij de certificering ISO27001 gecontinueerd. Een belangrijke certificering op het gebied van informatiebeveiliging. Deze certificering wordt ieder jaar opnieuw getoetst door DEKRA als onafhankelijke auditeur. Tijdens de drie dagen durende audit worden verschillende aspecten tegen het licht gehouden. Denk daarbij aan het beleid, een risicobeoordeling en de genomen maatregelen om risico’s te beperken. Na drie dagen hard werken is er een zeer goed eindresultaat: Er is geen tekortkoming geconstateerd en daarom behoudt VHD de certificering.

Over ISO27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Voor VHD is dit een belangrijke certificering omdat er veel gewerkt wordt met vertrouwelijke, medische en concurrentie gevoelige informatie. Om opdrachtgevers de zekerheid te geven dat er op een uiterst zorgvuldige wijze met data wordt omgegaan heeft VHD in 2015 deze internationale certificering behaald. Hiermee toont VHD onafhankelijk aan te voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Bekijk ook

Aardbeving Marokko

Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Wij leven enorm...

Onze laatste berichten

De vlag van Marokko. We leven enorm mee met hen die getroffen zijn door de aardbeving in september 2023.
Actueel

Aardbeving Marokko

Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Wij leven enorm mee met de getroffenen in Marokko en al hun geliefden.

Lees verder