Op onze alarmcentrale zien we meer en meer de gevolgen van Nederlanders die genoodzaakt zijn langer in het buitenland te blijven. Veel van deze mensen dachten op vakantie te gaan voor twee of drie weken en namen de hoeveelheid medicatie mee voor die periode. Nu ze langer moeten blijven, raakt die medicatie op. Denk bijvoorbeeld aan astmapatiënten, hartpatiënten, diabetespatiënten etc.. 

Als de reiziger zich dan bevindt in een minder ontwikkeld gebied is het erg moeilijk om aan de juiste medicatie te komen.

Het door familie medicatie op laten sturen, raden wij ten zeerste af. Vaak heeft medicatie bepaalde condities nodig om de werking niet te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan koeltransport. Daarnaast hebben veel landen een strenge Opiumwet. Het kan voorkomen dat de medicijnen die nodig zijn, in het betreffende land op de lijst van verboden middelen staan. 

Het beste wat de reiziger in deze situatie kan doen is contact opnemen met de alarmcentrale. Dan kijken wij of de reiziger via het medicijnpaspoort of via een recept van de huisarts in Nederland medicatie kan halen bij de plaatselijke apotheek. Als het niet via Nederland lukt, dan gaan we het lokaal regelen. Dan kan er bijvoorbeeld een recept worden voorgeschreven door een arts ter plaatse. Mocht ook dit niet lukken, en de gezondheid van de reiziger komt in gevaar, aarzelen we niet deze reizigers te repatriëren.

Reishulpverlening in het buitenland
Deze week is bekend geworden dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken helpt met het terughalen van gestrande reizigers. Voor de Nederlanders die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale website geopend: www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Hier kunnen Nederlanders in het buitenland zich registreren en worden geholpen met een terugreis.

Situatie in Zuid-Amerika en Afrika
De situatie is zoals in veel delen van de wereld flink veranderd. Het probleem dat we echter zien in deze twee continenten is de bejegening van Europeanen. Reizigers uit Europa worden het hotel uitgezet omdat de mensen daar denken dat zij het virus verspreiden. Dat is pure onmacht, uiteraard kijken we met ons netwerk waar we deze mensen kunnen helpen.

Gelukkig zijn er geslaagde repatriëringen waar we veel voldoening uit halen in deze moeilijke tijd. Zo was er afgelopen week een geslaagde medisch repatriering vanuit Zuid-Amerika, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dit verhaal leest u hier.

VHD
De bereikbaarheid van VHD is onverminderd goed. Het aantal reisbewegingen neemt met de dag af. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, Nederlanders werken thuis en horeca en winkels zijn gesloten. Hierdoor neemt ook de vraag naar hulpverlening af.

De maatregelen bij VHD blijven ongewijzigd. 50% van alle hulpverleners en ICT werkt thuis. Overige afdelingen werken 100% thuis. Samen met alle hygiëne regels en afstand bewaren beperken we de kans op verspreiding van het virus. Alle externe afspraken worden telefonisch afgelegd, wanneer dit niet mogelijk is wordt de afspraak verzet.

Vanmorgen was te lezen in de Stentor dat het met de dag moeilijker wordt om mensen in het buitenland terug te krijgen naar Nederland. De situatie verandert per dag of zelfs per uur. Steeds meer landen gaan op slot, dus de hulpverlening is een grote uitdaging aan het worden. Uiteraard doen wij ons uiterste best. Hier leest u het volledige artikel.

Afgelopen maandag hebben we u een bericht gestuurd over de impact die het coronavirus heeft op onze dienstverlening. Hieronder een update.

De bereikbaarheid van VHD is prima. Het aantal reisbewegingen is enorm afgenomen, veel mensen in Nederland werkt thuis en horeca en winkels zijn steeds meer gesloten. Hierdoor neemt ook de vraag naar hulpverlening af.

Hulpverlening in het buitenland
Momenteel ervaren wij dat de hulpverlening aan reizigers in het buitenland met de dag moeilijker wordt. Landen sluiten grenzen of vliegen niet meer naar Nederland. Het is nu heel lastig een patiënt terug te halen naar Nederland. Uiteraard zetten we alles op alles dit wel voor elkaar te krijgen. Daarnaast zien we in steeds meer landen de capaciteit van de gezondheidszorg vol raken. Dit levert tot nu toe nog geen problemen op. Met ons netwerk blijven we kijken waar we een reiziger in nood kunnen voorzien van de beste medische hulp.

– Voertuigen in het buitenland
Het ophalen van niet-rijdbare voertuigen, met name uit het zuiden van Europa, ligt aan banden. Deze voertuigen worden gestald tot het moment dat transport weer mogelijk is. Dit kan leiden tot langere inzet van vervangend vervoer. Indien nodig vindt er overleg plaats met u als opdrachtgever indien er problemen ontstaan met de mobiliteit.

De capaciteit voor het inzetten van vervangend vervoer in het buitenland neemt af. Meer en meer verhuurbedrijven sluiten de deuren. Doordat de vraag naar vervangende mobiliteit ook afneemt heeft dit vooralsnog nog niet tot problemen geleid.

Hulpverlening in Nederland
De hulpverlening aan automobilisten wordt uiteraard nog steeds uitgevoerd met aanvullende maatregelen (terug te lezen hieronder in update 16 maart). Daarnaast hebben ook onze netwerkpartners van de reparatie- en onderhoudsdiensten aangepaste maatregelen. Deze leest u hieronder:

 • Onze netwerkpartners richten zich op spoedklussen. Het kan zijn dat reparaties die kunnen wachten, worden uitgesteld.
 • Werkbonnen worden niet meer afgetekend door filiaalmedewerkers. In de meeste gevallen zal de uitvoerder zelf een handtekening zetten in het bijzijn van een filiaalmedewerker.

Verder blijven de maatregelen zoals eerder aan u gecommuniceerd in werking. Op deze pagina plaatsen wij nieuwe updates indien nodig.

Heeft u vragen over de bereikbaarheid van uw eigen organisatie? Wij bekijken graag met u welke mogelijkheden wij u kunnen bieden. Neem hiervoor contact op met uw account manager of stuur een bericht aan SalesSupport@vhd.nl

Het zijn bijzonder uitdagende tijden voor ons allemaal. Wij wensen u daarbij het allerbeste toe. Weet in ieder geval dat wij 24/7 blijven klaar staan voor de mensen die toch hulp nodig hebben.

De situatie verandert per dag en soms zelfs per uur.

VHD
De dienstverlening verloopt momenteel, binnen de mogelijkheden, goed. De bereikbaarheid is vooralsnog prima op orde.

Gisteren heeft de overheid via het NCVT een lijst met vitale sectoren/bedrijven gecommuniceerd. Als alarmcentrale/meldkamer valt de dienstverlening van VHD onder deze vitale activiteiten.

De maatregelen binnen VHD zijn de afgelopen dagen verder aangescherpt. Naast de reeds alom ingevoerde hygiëne maatregelen zijn dit:

 • 50% van alle hulpverleners en ICT werkt thuis. Overige afdelingen werken 100% thuis. Zo beperken we de kans op verspreiding van het virus.
 • Alle externe afspraken worden telefonisch afgelegd, wanneer dit niet mogelijk is wordt de afspraak verzet.
  Hieronder treft u, per soort dienstverlening, de specifieke maatregelen en impact op de dienstverlening aan.

Hulpverlening in het buitenland
Door toenemende reisbeperkingen nemen de mogelijkheden de hulpverlening logistiek te organiseren steeds verder af. Wij staan mensen in het buitenland die daar langer moeten blijven met raad en daad bij waar wij kunnen.

Het repatriëren van patiënten naar Nederland (inclusief heropname in Nederlands ziekenhuis) is zeer moeizaam. Dit kan leiden tot zeer vervelende situaties voor de direct betrokkenen. Uiteraard blijven wij doorlopend in contact met deze patiënten.

Meer en meer landen kampen met een hoge belasting van de lokale zorgcapaciteit. Dit heeft gevolgen voor mensen met een niet-urgente zorgvraag. Deze zorg moet soms uitgesteld worden.

Het ophalen van niet-rijdbare voertuigen, met name uit het zuiden van Europa, ligt aan banden. Deze voertuigen worden gestald tot het moment dat transport weer mogelijk is. Dit kan leiden tot langere inzet van vervangend vervoer. Indien nodig vindt er overleg plaats met u als opdrachtgever indien er problemen ontstaan met de mobiliteit.

De capaciteit voor het inzetten van vervangend vervoer in het buitenland neemt af. Meer en meer verhuurbedrijven sluiten de deuren. Vooralsnog heeft dit nog niet tot problemen geleid. Wij voorzien dat dit wel impact gaat krijgen de komende dagen.

Zorgalarmering
Als zorgcentrale dienen kwetsbare personen, die door middel van hun persoonlijke alarmeringsapparaat hulp kunnen inroepen, te kunnen vertrouwen op onze dienstverlening. Deze dienstverlening is volledig gewaarborgd.

Hulpverlening in Nederland
Bij de hulpverlening aan automobilisten in Nederland zijn aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het beschermen van de hulpverlener en verspreiding van het virus te voorkomen.

 • De hulpverleners die gestrande automobilisten helpen blijven op gepaste afstand. Circa 2 meter.
 • Alle gestrande automobilisten wordt gevraagd naar hun gezondheid. Indien er sprake is van een verkoudheid of andere symptomen die kunnen wijzen op het aanwezig zijn van het virus worden zij niet vervoerd in de cabine van het hulpverleningsvoertuig.
 • Een automobilist met symptomen moet plaats nemen in eigen auto achter op het hulpverleningsvoertuig. Hiervoor is bijzondere toestemming verkregen van Rijkswaterstaat. Natuurlijk staat de veiligheid hierbij voorop.
 • Indien het voertuig dusdanig beschadigd is dat vervoer in eigen voertuig niet mogelijk is, wordt er gekeken naar een andere oplossing. Denk bijvoorbeeld aan vervangend vervoer.
 • De hulpverleners dragen handschoenen wanneer zij in een gestrand voertuig werkzaamheden moeten verrichten.
 • Bij een stranding wordt de vrachtbrief niet meer afgetekend op een mobiel device. De hulpverlener noteert de naam van de klant en tekent deze zelf af.
 • In geval een voertuig direct door getransporteerd moet worden zullen de inzittenden niet mee kunnen rijden met het transportvoertuig. Dit om langdurige nabijheid tussen personen te voorkomen.
 • Het bekijken van schadevoertuigen op locatie van de hulpverleningsdienst wordt beperkt tot een minimum.
 • Indien één van de hulpverleners zelf gezondheidsklachten ervaart, dienen zij thuis te blijven op voorschriften van het RIVM om zo een besmetting met berijders te voorkomen.

  Bij hulpverlening gericht op het herstellen van schade aan woningen of het uitvoeren van spoedreparaties aan panden en installaties wordt nadrukkelijk gekeken naar de risico’s op besmetting. Wanneer bewoners ziekte symptomen hebben kan dit leiden tot uitstel van de werkzaamheden ter plaatse. Veel installatie- en onderhoudsbedrijven draaien “zondagsdiensten” en zijn alleen beschikbaar voor zaken die niet uitgesteld kunnen worden.

Tot slot
Alles is erop gericht de dienstverlening 24/7 doorgang te laten vinden. Hierbij wordt alles in het werk gesteld de hulpverleners te beschermen en verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij volgen de (lokale) overheidsinstructies en staan in nauw contact met onze partners in andere landen die ons informeren over de situatie ter plaatse.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn die impact hebben op de dienstverlening dan zullen wij u hierover informeren.

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen aangaande het coronavirus en de impact daarvan op onze organisatie en de hulpverlening.

Voorzorgsmaatregelen VHD
VHD kent vanuit de certificeringen ISO27001 en ISAE3402 reeds vergaande business continuity maatregelen. Naast maatregelen rond energie, data en uitwijklocatie is ook beperkte beschikbaarheid van personeel daarin een benoemd risico.

Een belangrijke mitigerende maatregel hierin is de mogelijkheid binnen korte tijd, grootschalig, vanaf een remote locatie (bijv. thuis) de dienstverlening ongehinderd te continueren. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zijn alle bestaande maatregelen nogmaals tegen het licht gehouden en getest. Hierbij is vastgesteld dat de maatregel werkt en effectief is.

Aanvullend hieraan zijn binnen VHD sinds eind februari maatregelen getroffen gericht op het voorkomen van besmetting en verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn:

 • Meldplicht voor medewerkers die in corona-gebied zijn geweest of huisgenoten hebben met klachten die kunnen wijzen op besmetting; 
 • Geen handen schudden;
 • Meermaals per dag handen wassen;
 • Meermaals per dag desinfecteren van ICT devices (toetsenbord, muis);
 • Verplicht laptop mee naar huis, ter voorbereiding op een eventuele thuiswerksituatie.

Consequenties op de hulpverlening
Naast de eigen interne operatie kan er ook impact zijn op de uitvoering van de dienstverlening. Dit geldt momenteel met name voor hulpverlening aan hulpbehoevende buiten Nederland.

Ons medisch team staat continu in nauw contact met de Nederlandse autoriteiten en zal de daaruit volgende instructies opvolgen. Tevens kan het zo zijn dat lokale autoriteiten aanvullende eisen stellen die normale hulpverlening bemoeilijkt. Naast het belang van de hulpbehoevende staat hierbij de veiligheid van de hulpverleners ter plaatse, en het risico op verdere verspreiding van het virus, centraal.

Mogelijke impact op hulpverlening kan, in willekeurige volgorde, zijn:

 • Beperktere beschikbaarheid van medische capaciteit ter plaatse doordat gevallen met het coronavirus voorrang krijgen t.o.v. niet-spoedeisende aandoeningen.
 • Het niet of moeizaam kunnen organiseren van een medische escort vanuit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Dit is zeer regio specifiek en wordt per geval beoordeeld.
 • Het niet of moeizaam kunnen organiseren van repatriëring van voertuigen vanuit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Dit is zeer regio specifiek en wordt per geval beoordeeld.
 • Het beperkter beschikbaar hebben van logistieke mogelijkheden bij eventuele evacuaties van grotere groepen mensen. Zoals recentelijk bij de opvarenden van cruiseschepen.
 • Beperktere mogelijkheden voor heropname in Nederland. Dit kan resulteren in een langer verblijf in het buitenland dan onder normale omstandigheden gebruikelijk is.

Bovenstaand kan mogelijk negatieve impact hebben op de dienstverlening zoals die door uw klant wordt ervaren. We ervaren inmiddels een lichte toename van niet-hulpverlening gerelateerde vragen van reizigers of expats die zich afvragen wat te doen. Wanneer er geen sprake is van concrete klachten geven wij informatie die in lijn is met de RIVM communicatie en verwijzen wij de verzekerde door naar lokale autoriteiten.

In geval van een repatriëring of terugroeping van een verzekerde waarbij ziekteverschijnselen zijn die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus, gelden dezelfde protocollen als bij andere vermoedelijke virusinfecties zoals SARS, ZIKA of EBOLA. Dit is voor VHD onderdeel van het reguliere hulpverleningsproces.

Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen aangaande het coronavirus en de impact daarvan op de hulpverlening.

Uiteraard staat ons medisch team continu in nauw contact met de Nederlandse autoriteiten en zal het de daaruit volgende instructies opvolgen. Tevens kan het zo zijn dat lokale autoriteiten aanvullende eisen stellen die normale hulpverlening bemoeilijkt. Naast het belang van de verzekerde staat hierbij de veiligheid van de hulpverleners ter plaatse, en het risico op verdere verspreiding van het virus, centraal.

Mogelijke impact op hulpverlening kan, in willekeurige volgorde, zijn: 

 • Beperktere beschikbaarheid van medische capaciteit ter plaatse doordat gevallen met het coronavirus voorrang krijgen t.o.v. niet-spoedeisende aandoeningen. 
 • Het niet of moeizaam kunnen organiseren van een medische escort vanuit gebieden waar het  coronavirus is geconstateerd. Dit geldt niet zozeer per land, maar per regio of zelfs per stad. 
 • Het beperkter beschikbaar hebben van logistieke mogelijkheden bij eventuele evacuaties van grotere groepen mensen. Zoals recentelijk bij de opvarenden van cruiseschepen. 
 • Beperktere mogelijkheden voor heropname in Nederland. Dit kan resulteren in een langer verblijf in het buitenland dan onder normale omstandigheden gebruikelijk is.

Bovenstaand kan mogelijk negatieve impact hebben op de dienstverlening zoals die door uw verzekerde wordt ervaren. We ervaren inmiddels een lichte toename van niet-hulpverlening gerelateerde vragen van reizigers of expats die zich afvragen wat te doen. Wanneer er geen sprake is van concrete klachten geven wij informatie die in lijn is met de RIVM communicatie en verwijzen wij de verzekerde door naar lokale autoriteiten.

In geval van een repatriëring of terugroeping van een verzekerde waarbij ziekteverschijnselen zijn die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus, gelden dezelfde protocollen als bij andere vermoedelijke virusinfecties zoals SARS of EBOLA. Dit is voor VHD onderdeel van het reguliere hulpverleningsproces.