De impact van het coronavirus op de hulpverlening

Het coronavirus breidt zich steeds verder uit. Alleen al het aantal besmettingen in Nederland van het virus loopt snel op.

Het virus kan ook mogelijke impact hebben op onze hulpverlening. Uiteraard staat ons medisch team continu in nauw contact met de Nederlandse autoriteiten en volgt deze instructies op. Daarnaast kan het zo zijn dat de lokale autoriteiten aanvullende eisen stellen die normale hulpverlening bemoeilijkt. Natuurlijk staat dan altijd het belang van de verzekerde en de veiligheid van de hulpverleners ter plaatse centraal. Mogelijke impact kan zijn:

  • Beperktere beschikbaarheid van medische capaciteit ter plaatse doordat gevallen met het Corona-virus voorrang krijgen t.o.v. niet-spoedeisende aandoeningen.
  • Het niet of moeizaam kunnen organiseren van een medische escort vanuit gebieden waar het Corona-virus is geconstateerd. Dit geldt niet zozeer per land, maar per regio of zelfs per stad.
  • Het beperkter beschikbaar hebben van logistieke mogelijkheden bij eventuele evacuaties van grotere groepen mensen. Zoals recentelijk bij de opvarenden van cruiseschepen.
  • Beperktere mogelijkheden voor heropname in Nederland. Dit kan resulteren in een langer verblijf in het buitenland dan onder normale omstandigheden gebruikelijk is.

Een repatriëring of terugroeping van een verzekerde waarbij ziekteverschijnselen zijn die gerelateerd kunnen worden aan het Corona-virus, gelden dezelfde protocollen als bij andere vermoedelijke virusinfecties zoals SARS of EBOLA. Dit is voor VHD onderdeel van het reguliere hulpverleningsproces.