Alarmcentrales ondersteunen GGD

Vanaf 1 juni wordt in Nederland gestart met het grootschalig testen op COVID-19. Hiervoor is snel extra capaciteit nodig. De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereidingen voor het grootschalig ondersteunen van de GGD bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Vanaf volgende week gaan daarom ANWB, CED , Eurocross Assistance en VHD gezamenlijk de GGD daarbij ondersteunen. Belangrijk werk in het verder onder controle krijgen van het coronavirus. Lees meer hierover op de website van de GGD GHOR.