ITO-certificering voor vierde jaar op rij toegekend

In deze periode waar het coronavirus het nieuws domineert is er gelukkig ook positief nieuws te melden. VHD heeft opnieuw de ITO-certificering weten te behalen en daarmee blijft de certificering behouden.

Dagelijks voeren onze hulpverleners vele gesprekken met klanten die een beroep doen op onze hulp. Vaak op cruciale momenten. Dan wil je er zeker van zijn dat deze gesprekken en de communicatie daaromheen goed verlopen en dat dit onafhankelijk kan worden bevestigd. Met het behalen van deze certificering tonen we aan dat de gesprekken en e-mails goed en deskundig worden uitgevoerd.

Continu aandacht voor opleiding, training en coachen. Voor het vierde jaar op rij deze certificering toegekend krijgen is een mooi bewijs dat die aandacht ook aantoonbaar leidt tot kwaliteit.

ITO
ITO (Instituut voor Telecom Organisatie) is opgericht om de kwaliteit van telefonische loketten te verbeteren. Daarbij wordt gelet op de kwaliteit en bereikbaarheid. Maandelijks en jaarlijks nemen ze onafhankelijke audits af om de gesprekskwaliteit en de kwaliteit van e-mails te beoordelen. Maandelijks op basis van een groot aantal gesprekken en meer dan veertig meetcriteria. Jaarlijks leggen ze het gehele proces onder de loep. Dan wordt er gekeken hoe de gesprekskwaliteit is en welke factoren daar invloed op hebben.

Met dit certificaat tonen we aan dat zowel telefonie als e-mail van goede kwaliteit is. Natuurlijk is dit moment altijd weer even spannend. Het behalen van een certificering is één, het behouden kost minstens zoveel energie. Daarom zijn we extra trots dat we opnieuw dit certificaat hebben behaald.