Deventer middelpunt filebestrijding na ongevallen

Vanaf 1 januari 2023 verzorgt VHD vanuit Deventer dag en nacht de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op hoofdwegen in Nederland. De uitvoering hiervan is onderwerp van een Europese aanbesteding, uitgeschreven door Stichting Incident Management Nederland (SIMN), en staat ook bekend als Landelijk Centraal Meldpunt (LCM). VHD is hierbij als winnaar uit de bus gekomen en heeft de daaraan verbonden praktijktest met goed gevolg doorlopen.

Hulp centraal

Het LCM is de plek waar vanuit heel Nederland incidenten op snelwegen en andere hoofdverbindingen gemeld kunnen worden. Deze meldingen komen van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, de meldkamers van Politie en van pechhulpdiensten. Het speelt daarmee een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en doorstroming op het Nederlandse wegennet. Jaarlijks verwerkt het LCM ruim 150.000 incidentmeldingen. 

Veiligheid op de weg

Het LCM heeft de missie om de weg zo snel mogelijk na de melding van een incident vrij te maken. Het kan daarbij gaan om het afslepen van schadevoertuigen na een ongeval, maar ook om het van de weg verwijderen van pechvoertuigen die gevaar opleveren voor het passerende verkeer. Deze pechvoertuigen worden vervolgens op veilige plek gelost alwaar de verantwoordelijke pechhulpdienst op een veilige manier aan het werk kan.

“Wij zijn erg trots dat het met ons allen gelukt is het LCM te mogen gaan uitvoeren. Een belangrijke schakel voor de mobiliteit in Nederland. Uniek om dit vanuit de regio Deventer te doen.” aldus, Gerben Koopman commercieel directeur VHD.

Waardevol netwerk

Het LCM werkt samen met een door de Stichting IMN samengesteld netwerk van 55 bergingsbedrijven. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de doorstroming op de Nederlandse wegen zo min mogelijk hinder ondervindt als gevolg van incidenten. Wist u dat een stranding op de Nederlandse snelweg met behulp van het LCM gemiddeld binnen 15 minuten is verholpen?

Op het huidige gunningsbesluit is de reguliere beroepstermijn van 20 kalenderdagen nog van toepassing.

Bekijk ook

Onze laatste berichten