VHD academy zet groots in op e-learning

Werken bij een alarmcentrale is een vak apart en vereist specifieke kennis en vaardigheden. De hulpverleners worden dan ook continu gecoacht en bijgeschoold door het professionele team van VHD Academy. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat vakkennis en de kwaliteit van de gesprekken verder wordt verbeterd en iedereen weet hoe op een veilige manier met (privacygevoelige) informatie moet worden omgegaan. Zo krijgt elke medewerker meerdere keren per jaar een verplichte e-learning gericht op dataveiligheid in het kader van onze ISO27001 certificering.

Voor het up to date houden van de vakkennis kunnen hulpverleners uiteraard terecht bij de productcoaches; dit zijn zeer ervaren hulpverleners met een grote kennis van de producten van de verschillende opdrachtgevers. Wellicht minder bekend is dat ook door middel van verschillende e-learning modules de hulpverleners hun vakkennis up-to-date houden en verder verbeteren. Deze online toetsomgeving stelt de hulpverlener in staat zelfstandig kennis op te frissen of juist kennis te maken met een nieuw type dienstverlening of nieuwe klant. VHD academy bekijkt welke medewerkers de toets hebben afgenomen en wat het resultaat is geweest.

Klant module
Onlangs is er een nieuwe module toegevoegd aan de e-learning omgeving waarmee nieuwe klanten en hun dienstverlening worden geïntroduceerd. Om zo de hulpverleners nog beter te informeren over de klant, het type dienstverlening en de manier waarop de opdrachtgever wil dat de dienstverlening wordt uitgevoerd. Voordat een hulpverlener met de nieuwe dienstverlening aan de slag gaat, is hij verplicht deze klantmodule met goed gevolg af te leggen. Hiermee krijgt de hulpverlener echt het juiste gevoel bij de opdrachtgever en kan conform dat gevoel invulling gegeven worden aan de dienstverlening.

Dit maakt onze e-learning een belangrijk instrument vanuit VHD Academy waarmee we de kennis en vaardigheden van onze medewerkers borgen en verder vergroten.

Bekijk ook

Onze laatste berichten

In de afbeelding staan de logo's van VHD en Quadrance.
Actueel

Quadrance en VHD starten intensieve samenwerking

Vol enthousiasme kondigen we aan dat Quadrance en VHD de handen ineen slaan! VHD is aandeelhouder geworden van Quadrance. Deze samenwerking biedt ons nieuwe kansen en stelt ons in staat om onze klanten nog beter te ondersteunen met onze gecombineerde expertise.

Lees verder